Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 12 Ağustos 2019

Üste git

Üste

Yanlışlıkla İlan Edilen Cumhuriyet: Weimar

26 Aralık 2018 |

Birinci Dünya Savaşından çıkan galip ülkelerdeki halklar, 9 Kasım 1918’de Berlin’de cumhuriyetin ilanını, savaştan yenilgiyle çıkan Alman halkı ve Almanya için yeni bir dönem olarak saydılar. Oysa bu cumhuriyet “yanlışlıkla” ilan edilmişti. Parlamentonun çoğunluğunu oluşturan sosyal demokratların liderleri olan Friedrich … Devamını Oku

Emperyalizmin Kumdan Kaleleri Yıkılırken: Akçura’nın Cephe Firarileri

10 Aralık 2018 |

Server Tanilli’nin “Devlet ve Demokrasi” adlı kitabında Devlet tanımını şöyle yapılmaktadır:

“Devlet, insanların toplum yaşamında başvurdukları bir örgütlenme biçimidir. Bir aile, bir dernek, bir sendika, bir parti gibi… Böylece devlet, her şeyden önce sosyal bir gerçeklik ve her sosyal gerçeklik … Devamını Oku

İran Meşrutiyet Devrimi’nde Bir Jöntürk: Ömer Naci

8 Aralık 2018 |

 “O coşkun bir kalbdi, şen bir fikirdi;

Sevdiği vatandı, sevgisi birdi.

Şairden ziyade o bir şiirdi.

Yaşayan bir gaza destanıydı o!”

Ziya Gökalp

Bir kaza veya yangında ölmüş Kafkasyalı Türk göçmen çiftin ortada kalmış yavruları olduğu söylenen Ömer Naci’yi aslen … Devamını Oku

Ziya Gökalp ve Türkçülük

15 Kasım 2018 |

Osmanlı döneminde başlayan Türkçülük akımının ileri gelen 3-5 düşünüründen birisi olan Ziya Gökalp, bundan 94 yıl önce, 25 Ekim 1924’te vefat etmişti. Türk Devrimi’ne önemli fikri katkılarda bulunan bu değerli alimi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ziya Gökalp’ı andığımız bugünlerde Sayın … Devamını Oku

x