Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 11 Aralık 2018

Üste git

Üste

Ziraat Bankası, kurucusunu şehit eden Abdülhamid’in oyununa sponsor oldu

Ziraat Bankası, kurucusunu şehit eden Abdülhamid’in oyununa sponsor oldu

Osmanlı Devleti’nden günümüze ulaşan ilk banka olarak bilinen Ziraat Bankası, 1863 yılında Mithat Paşa tarafından kuruldu.

Ezilen çiftçilerin dertlerine çare bulunabilmesi için devletin zirai kredi işine el atması düşüncesi, dönemin gazetelerinde ve resmi ağızlarda yer bulmaya başlamıştı.Böylece 1863 yılında çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde devlet eliyle ve devlet himayesinde kurulan ve adına “Memleket Sandıkları” denilen organizasyon; milli bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçmiş ve bu girişim bugünkü Ziraat Bankası’nın temelini oluşturmuştur.

Ziraat Bankası Abdülhamid’e sponsor

Şimdi Mithat Paşa’nın öncülüğünde kurulan Ziraat Bankası, istibdat döneminin padişahı 2. Abdülhamid’in anısına düzenlenen oyuna sponsor oldu. Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre 2. Abdülhamid’in şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan oyun, 81 ilde 100 gösterim yapacak. Dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez’in, 2. Abdülhamid’i merkezine alan “Usta” isimli tiyatro oyunuyla Türkiye’yi dolaşacak.

Oyunu yazıp yöneten Yenilmez, Ziraat Bankası’nın destekleriyle hazırlanan ve baba-kız ilişkisi üzerinden ilerleyen oyunda aynı zamanda 2. Abdülhamid’i canlandıracak.

Tek gayesi Vatanın ve Milletin Bekası idi. Abdülhamit Tarafından Boğduruldu.

Büyük devrimci Mithat Paşa, 27 Haziran 1881’de Yıldız Sarayı’nın çevresinde kurulan çadır mahkemesinin bir numaralı sanığı olarak “Abdülaziz’i öldürmek”ten yargılandı. Oysa ortada ne cinayet vardı ne de faili. Ortada, Mehmet Akif’in deyimiyle “Yıldız’daki Baykuş”un, “Kızıl Sultan”ın komplosu vardı. Abdülhamid, çadır mahkemesinde Mithat Paşa’yı ölüme mahkum ettirip daha sonra Taif’e sürgüne gönderdi. Midhat Paşa, 7 Mayıs 1884 gününde, 2. Abdülhamid’in gizli bir emriyle orada boğduruldu.

inciraltitarih.com