Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 23 Mayıs 2018

Üste git

Üste

Yorum Yok

Zaferin Kapısını Aralayan Kongre

Zaferin Kapısını Aralayan Kongre

Tarihte Bugün | 4 Eylül 1919
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulduğu, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için hayati kararların alındığı Sivas Kongresi başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığını yaptığı ve 41 delegenin katıldığı kongrede alınan kararlar:
1.Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.
2.Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.
3.İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
4.Kuvay-ı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.
5.Manda ve himaye kabul edilemez.
6.Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.
7.Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir
8.Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.