Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 24 Temmuz 2019

Üste git

Üste

Yorum Yok

Toplumsal Tarih Şubat 2016

Toplumsal Tarih Şubat 2016

“Okul binalarının inşası hizmet ettikleri sosyal çevreyle yakından ilintilidir. Cemaatin eğitim kurumları olan bu binalar geçmişi güzel göstermeye meyilli hikâyeler etrafında anlatılmış ve tarihyazımına gereken dikkat gösterilmemiştir. Bu binaların eğitim tarihiyle ve genelde cemaat tarihiyle yakından ilişkili olduğu açıktır, özellikle söz konusu cemaat İstanbull Rum Ortodoks cemaatiyse…Bu kısa yazıda “ticari açıdan çok faal ve nüfus açısından çok zengin” Galata’nın okullarıyla ilgili gelecekte yapılacak daha geniş bir çalışma için mevcut kaynakları kaydetmek çabasındayım.”

“Bir İstanbul Rum Cemaat Okulu Binasının Kısa Tarihçesi: Galata Rum Okulu”, Savvas Çilenis’in kaleminden Toplumsal Tarih’in Şubat sayısında.