Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 21 Mayıs 2019

Üste git

Üste

Yorum Yok

#tarih Şubat 2016

#tarih Şubat 2016

İslâm’ı kullanarak eşkıyalık ve katliam yapan Vehhabîlerin dünü-bugünü.
‪#‎tarihdergi‬ Şubat sayısı çıktı!
II. Bayezid’den III. Selim’e, eserleriyle “Sultan Bestekârlar” CD’si de dergiyle birlikte hediye.