Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 16 Haziran 2019

Üste git

Üste

Yorum Yok

KURTULUŞUN BAŞLANGICI

KURTULUŞUN BAŞLANGICI

TSK’nın 24 Temmuz sürecinden beri kararlılıkla yürüttüğü terörle mücadele Cizre ve Silopi’de sonuç verdi, buralar teröristlerden tamamen temizlendi. Şimdi de PYD’ye karşı da bir mücadele başlamış durumda. Bu ise başta ABD olmak üzere ülkemizde PKK ve onun kuyrukçuluğunu yapan kesimi ciddi rahatsız etti. Öyle ki, ülkemizdeki karşı devrimci ve işbirlikçiler Rus uçağının vurulmasını, Birinci Dünya Savaşı öncesi Sivastopol limanını vurmamıza [1], PYD’yi vurmak için İncirlik’e gelen Suudi uçaklarını da Goben ve Breslau gemilerine benzettiler.[2] Türkiye’nin Enver Paşa kafasıyla savaşa girdiğini söylediler. Teröre karşı verdiğimiz mücadeleye saldırırlarken Jöntürkler’den bizlere miras kalan devrim birikime de saldırmaya devam ediyorlar.

Ünlü strateji kurumu Stratfor’a göre ABD’ye karşı yönelen olası tehditler arasında yeniden uyanan Türkiye var. [3] ABD böyle bir tespit yapıyor. Türkiye’deki karşı devrimciler ise Enver Paşa kafasıyla savaşa girdiğimizi söylüyor. Neredeyse aynı tespitleri yapmış oluyorlar. Çünkü Enver Paşa kafasıyla savaşa girmemiz demek, gerici istibdat yönetimine karşı koymak demek, halkı baskılara karşı ayaklandırmak demek, 33 senelik bir iktidara karşı devrim yapmak demek. Emperyalistler topraklarına göz dikmişken onlara karşı vatan savaşı vermek, tüm umutlar bitti denildiğinde kardelen gibi filizlenmek, Turgut Özakman’ın da dediği gibi “Diriliş” demek.

İttihat ve Terakki Cemiyeti günümüzde birçok saldırının hedefi halinde. Çünkü onlar emperyalizmin yükselişe geçtiği çağda antiemperyalist kurtuluş savaşını başlattılar. İmkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun vatan topraklarının sonuna kadar nasıl savunulacağını gösterdiler. O fedakarlık ruhunu bizlere miras bıraktılar.

Enver Paşa kafasıyla savaşa girdiğimizi söyleyenler, Enver Paşaların Osmanlı’yı Birinci Dünya Savaşı’na gereksiz yere sürüklediğini ve imparatorluğunu yıkımına neden olduklarını dile getiriyor. Bunu söyleyenlerin tarihi okumada aciz olduklarını görüyoruz. Osmanlı hiç gerileme ve yıkılma süreci yaşamamış, emperyalistler Osmanlı’yı paylaşmak için aralarında anlaşmamış da Enver Paşaların birden gelip ülkeyi savaşa sokarak yıkımına neden olmuş gibi anlatıyorlar.

Şu nokta çok açıktır ki, Enver Paşalar gelmiştir ve antiemperyalist kurtuluş savaşının fişeğini ateşlemiştir. O fişeğin patlamasından 8 sene sonra zafer elde edilmiştir. Bölünmeye karşı Türk Milleti emperyalizme karşı bir bütün olmuştur. Cumhuriyet Devrimi gerçekleşmiş, arasız devrimler sürecine girilmiştir.

Bir benzetmedir tutmuş gidiyor Tayyip Erdoğan ile Enver Paşa arasında. Evet şuanda hükümet terörle mücadelede kararlı bir duruş sergiliyor. Ama bir taraftan da yeni anayasa ve başkanlık sistemi için de çalışmalar yürütüyor. Tayyip Erdoğanların 14 yılda Türkiye’yi getirdiği durum ortadadır. Gericilik yükselmiş, bölücü faaliyetler artmıştır. Tayyip Erdoğan eğer birine benzetilecekse bu ancak ve ancak II.Abdülhamit olur.

İttihatçılar komitacıdır, fedaidir, ihtilalcidir. Savaşırlarsa gericiliğe ve bölücülüğe karşı kurtuluş için, tam bağımsızlık için savaşırlar. Onlar emperyalistlerin boyunduruğuna girip ülkelerinin bölünmesine göz yummadılar. Emperyalistlerle işbirliği yapmadılar. Çanakkale ve Kutül Amare’de olduğu gibi onların başlarına balyoz gibi indiler.

24 Temmuz’dan beri devam eden mücadelemiz Enver Paşa kafasına benzetilemez. Her dönem ancak kendi koşulları içerisinde değerlendirildiğinde doğru sonuca varılır. Eğer illa böyle bir benzetme yapılacaksa da bununla gurur duymalıyız. Çünkü bu durum son 14 yıllık geri kalmışlığın ilerisine götürmüştür. Bu söylemi dile getirenler, Türkiye’nin emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı olan kararlı tutumunu görmüşlerdir. O dönemde ayrılıkçı Kürt isyanları nasıl bastırıldıysa, Kürt Teali Cemiyeti nasıl bitirildiyse bugün de bölücü faaliyetlerin kökünün kazınacağının farkına varmışlardır.

Kaan ARSLAN | İnciraltı Tarih Cemiyeti Reisi Umumisi

Dipnot:
1. http://www.atilimhaber.org/2015/12/04/tarihin-tekerrurune-comak-sokmak/
2. http://www.imctv.com.tr/demirtas-turkiye-enver-pasa-kafasiyla-savasa-surukleniyor/
3. http://www.aydinlikgazete.com/stratfora-gore-abdye-yonelen-olasi-tehdit-yeniden-uyanan-bir-turkiye-makale,62320.html