Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 19 Kasım 2018

Üste git

Üste

Yazarlar

Komitacılık, Casusluk, Sabotaj, Propaganda ve Bir Teşkilat

18 Ağustos 2015 |

Türkiye’de casusluğun ve sabotajcılığın tarihi çok eskilere uzanmaktadır. Askeri stratejilerin vazgeçilmezleri olan küçük savaş yöntemleri, yerinde uygulandığında çok büyük işler görmüştür. Orta Asya uygarlıklarından Selçuklu tarihine dek uzanan örnekleri bulunan bu tip çalışmaların, Osmanlı’da gelişmiş yöntemleri bulunmakla birlikte, tamamı geçici … Devamını Oku

HAYDİ VATANIN EVLATLARI, ZAFER GÜNÜ GELDİ!

18 Ağustos 2015 |

                                                                                                           (La Marseillaise Marşı’ndan)

1865 yılının Haziran ayı, Belgrad Ormanları… Ve hürriyet düşüncelerini uzun uzun tartışan 6 arkadaş… Menapirzade Nuri Bey, Sağır Ahmet Beyzade Mehmet Bey, İskender Beyzade Reşat Bey, Namık Kemal, Suphi Paşazade Ayetullah Efendi ve Refik Bey. Bu … Devamını Oku

Halkçı, Devrimci Yönetimin Anayasası

18 Ağustos 2015 |

Anayasa; bir devletin temel yapısını, kuruluşunu, organlarını, organlar arası ilişkilerini ve devlet karşısında bireyin hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuki metinlerdir. Anayasanın oluşum sürecini ele alacak olursak genellikle stratejik karar dönemlerinde oluştuğunu görürüz. Bu noktada her iktidarın belirli bir stratejik hedefi … Devamını Oku

VIVE LA COMMUNE!

18 Ağustos 2015 |

                                                                        (-Paris Komünü Sloganlarından-Yaşasın Komün!)

Prusya ve Fransız ordusu arasında gerçekleşen savaştan Prusya tartışmasız galip çıkarak Paris önlerine kadar gelmişti. Bu durumda Fransa tek çözümü teslimiyet olarak görüp ateşkes ilan etti. Ancak düşman orduları kapısına kadar dayanan daha çok cumhuriyetçi, … Devamını Oku

Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kafkasya’daki Faaliyetleri

18 Ağustos 2015 |

Osmanlı Devleti’nin son dönemine hem askeri hem de siyasi anlamda damgasını vuran İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1.Dünya Savaşı’nın kaybedilmesiyle birlikte devlet yönetiminde etkisini yitirmiştir. Ancak iktidarda olduğu 1913-1918 yılları arasında devlet yönetiminde uyguladığı devrimci politikalarla birlikte askeri alanda da gerçekleştirilen … Devamını Oku

ORTADOĞU PETROLLERİNE UZANAN EMPERYALİST ELLER

18 Ağustos 2015 |

Ortadoğu, çeşitli uygarlıkların boy attığı, farklı kültürlerin kaynaştığı, Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney, gelişmiş veya az gelişmiş ulusların az veya çok buluştuğu, petrol zenginlerinin yer aldığı, çatışmalarının ve uzlaşmazlıkların eksik olmadığı; Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleştiği, Boğazlar … Devamını Oku

TARİHSEL SAFLAŞMADA DÜNDEN BUGÜNE

15 Ağustos 2015 |

Türkiye tarihi son 150 yıllık sürecinde bugüne dek uzanan bir saflaşmaya tanık olmuştur:İlericilik-gericilik. Bu tarihsel saflaşma her alanda karşımıza çıkmış taraflar saflaşmadan çıkan savaşımlardan çeşitli başarılar elde etmişlerdir. Gericilerin iktidarda oldukları dönemler karşıdevrimin en çok canlandığı ve önceki ilerici atılımların gasp edildiği dönemler olmuştur. … Devamını Oku

Önderleri “Kendi Gök Kubbemiz ”de Değil Yeryüzünde Arayalım!

14 Ağustos 2015 |

Ulus devletimizi bölmek isteyenlerin tüm güçleriyle saldırdığı bir dönemeçten geçerken tarih de bu saldırıdan nasibini almış durumdadır. Tarihin eğilip büküldüğü ve çarpıtıldığı bir süreçte Türkiye’nin devrim mücadelesine önderlik etmiş isimlerin karalandığı ve ülkeyi bölmek isteyenlerin bayrak haline getirildiği bir tarih … Devamını Oku

Ne Mümkün Zulm ile Bidad ile İmha-yı Hürriyet

13 Ağustos 2015 |

NE MÜMKÜN ZULM İLE BİDAD İLE İMHA-YI HÜRRİYET

(Zulüm ile, işkence ile, hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün?-Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’nden)

İnsanlar yerkürenin çeşitli bölgelerinde özgürlük mücadelesi vermişlerdir, vermektedirler. Özgürlük için ve yönetimde söz sahibi olmak adına padişahlar, krallar, çarlar, başkanlar … Devamını Oku

1915 Olaylarına Kısa Bir Bakış

13 Ağustos 2015 |

Cihan Harbi’nin yüzüncü yılı dolayısıyla bir kez daha gündeme gelen 1915 Olayları’ndan en sık dile getirilen ve neredeyse herkesin yorum yapmaktan çekinmediği konulardan biri de Ermeni Tehciri’dir. Özellikle tehcirin nedenleri ve nasıl gerçekleştirildiği üzerine farklı yorumlar mevcuttur. 1915 Olayları’nın tehcir … Devamını Oku