Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 21 Mayıs 2019

Üste git

Üste

Yorum Yok

Historia 1923 Kış 2016

Historia 1923 Kış 2016

Bugünü anlamak ve yarını kurmak için dün neler yaşandığını doğru bilmek gerekir. Historia 1923 “gerçek geçmiş”le bağımızın kopmaması için çıkan bir Tarih ve Kültür Dergisi.

Derginin ilk sayısı, Prof Dr. Şerafettin Turan’ın anısına “Birinci Dünya Savaşı” özel dosyası ile okur karşısına çıktı. Bunun yanı sıra eski ve genç kuşak tarihçilerimizin çeşitli konulardaki yazılarına da yer veriliyor.

Derginin ilk sayında yazan isimler; Aydın Köksal, Semih Koray, Sina Akşin, Seçil Karal Akgün, Ergun Türkcan, Ömer Engin Lütem, Zeki Arıkan, İnan Kalaycıoğulları, A. Mete Tunçoku, Şerafettin Turan, Remzi Demir, Korkut Boratav, Salih Özbaran, İsmail Tokalak, Çiğdem Özbay, Tuba Uymaz, Vural Başaran, Ayhan Ural, Mehmet Bedri Gültekin, Eugene Garfield, Doğan Atılgan.