Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 21 Mayıs 2019

Üste git

Üste

Yorum Yok

Edebiyatımızın Büyük Şairi Tevfik Fikret

Edebiyatımızın Büyük Şairi Tevfik Fikret

İdealist ve devrimci fikirleri ile başta Mustafa Kemal Atatürk ve bir çok aydını etkileyen, Edebiyat-ı Cedide akımının lideri, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı Tanin gazetesinin yazarlarından, Türk Edebiyatının büyük şairi Tevfik Fikret’i ölümünün 100.yılında saygıyla anıyoruz.

“Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadim’i yok mu, işte o, dünyada yapılması gereken bütün devrimlerin kaynağıdır”
Mustafa Kemal Atatürk

Selanik’teki İttihat ve Terakki yönetiminin isteği üzerine II.Meşrutiyet’in İlanı’ndan 13 gün önce yazdığı “Millet Şarkısı“: