Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 19 Haziran 2018

Üste git

Üste

Çanakkale’nin, Kurtuluş Savaşı’nın Kahramanı…

Çanakkale’nin, Kurtuluş Savaşı’nın Kahramanı…

“MUSTAFA Ertuğrul, karadan attığı topla bir uçak gemisini batırarak sadece dünya savaş tarihinin ilkini gerçekleştirmemiş, 1. Dünya Savaşı’nın kayıtlarına göre kruvazör, zırhlı, hücumbot gibi irili ufaklı 200 gemi ve tekne de batırmıştı.

Savaştan sonra yerleştiği Antalya’da evini ziyarete gelen Mustafa Kemal, “Bunları yaz, bunlar unutulur gider” demişti. Bu teşvik ve talimatla anılarını yazmış, ressam olduğu için savaşın çizimlerini de yapmıştı. Ama notların ve çizimlerin odadan dışarı çıkarılmasına bile izin vermez. Bastırmamış, anı olarak saklamıştı.

Mustafa Ertuğrul destanına dair burada okuyacaklarınızın da, çeşitli yerlerde karşılaşacağınız başka yazılarında iki kaynağı vardır. Biri Dr. Burhanettin Onat’ın “Bir Zamanlar Antalya” isimli kitabıdır. Dr. Burhanettin kitabında, Mustafa Ertuğrul’un batırdığı Paris II gemisinden söz etmektedir. Diğeri ise, Dr. Burhanettin’in kitabındaki bilgilere dayanarak araştırmayı derinleştiren Mustafa Aydemir’in, 2004 yılında Denizler Kitabevi’nde bastırdığı “Ben bir Türk zabitiyim” isimli kitabıdır.

TOPÇU MÜLAZIM MUSTAFA ERTUĞRUL BEY

Mustafa Ertuğrul 1892’de Girit Hanya’da doğar. 1912’de Harp Okulu’nu topçu subayı olarak bitirir.

Çanakkale Savaşı’nda, Anzak Koyu’na çıkan Anzak kolordusuna ilk taarruzu yapan Yarbay Şefik Aker’in komutasındaki 27. Alay’da savaşır. Osmanlı ve Alman madalyalarıyla ödüllendirilir. Sonra Galiçya cephesinde görevlendirilir.

O sırada Antalya-Kemer açıklarındaki Meis adası, İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin barınağı idi ve Akdeniz kıyısındaki vilayetlerimize saldırı üssü olarak kullanılmaktaydı. Çanakkale 5’inci ordu komutanı Alman General Liman Von Sanders, Mustafa Ertuğrul’a 4 adet 7.7’lik dağ topundan ibaret küçük bir batarya vererek “Meis adasını temizleme” görevi verir. Sırtta taşınılan gülle ve toplarla dağların aşıldığı yolculuk, iki ay sürer.

Hedefe mevzilenince görülür ki, eldeki teçhizatla adanın ele geçirilmesi mümkün değildir. O halde gemileri taciz etmek, mümkünse batırmak lazımdır. Böyle başlar Akdeniz destanı.

O sırada 23 yaşında genç bir teğmendir Mustafa Ertuğrul. Bataryada sadece 30 Mehmetçik ve sadece 4 adet top vardır. Destan bu ya, İngiliz uçak gemisi ve Fransız gemilerini Akdeniz’e gömen de bunlardır.

Dünya Savaşı bitince, Mondros Mütarekesi ile işgal edilen Anadolu topraklarındaki tüm silah ve cephaneye el konulur. Topların kamaları sökülür. İşgal orduları komutanı olarak o sırada Aydın bölgesindeki birlikleri denetleyen Mustafa Ertuğrul’un batırdığı İngiliz Uçak Gemisi Ben My Chree’nin komutanı Charles R. Samson; “Gösterdiği kahramanlıktan dolayı bu batarya toplarının kamalarını sökmek askeri şerefe aykırıdır” der, Mustafa Ertuğrul’un bataryasına dokunmaz!

Kamaları sökülmeyen bu dört sahra topundan oluşan batarya, Kurtuluş Savaşı’na katılan ilk topçu birliğidir.

Kurtuluş Savaşı başlayınca yeniden fırlar Mustafa Ertuğrul. Bu kez Aydın cephesinde Demirci Efe ile birliktedir. Çok badirelerden geçer, büyük işler başarırlar.

Yaralanınca Antalya’ya döner. Çanakkale’deki komutanı Şefik Aker’in kızıyla evlenir ve onun soyadını alır. İngiliz uçak gemisini, kruvazörü, zırhlıyı, hücumbotu batıran komutandır o. Akdeniz’i İngiliz’e, Fransız’a dar edendir o. Atatürk’ün evinde ziyaret ettiği komutandır o. İstese mebus da olurdu, vali de. Makamda mevkide gözü yoktu oysa. Bir süre CHP Antalya İl Başkanlığı’nı yapar. Atatürk’ün emri ile savaş anılarını, gemilerin batırılışını yazar, krokilerini çizer. 1946 yılında emekli olur. Kalan ömrünü sessiz ve gözlerden uzak geçirir. 1968’de hayatını yitirir. Antalya Andızlı Mezarlığı’na defnedilir.

MADALYALARI

Madalyaları, Mustafa Ertuğrul’un hayatının özetidir. Cepheden cepheye, Çanakkale’den Galiçya’ya, Kaş’tan Aydın’a koşan kahramanın hayatı…

* Osmanlı Liyakat Madalyası

* Donanma İane Madalyası

* Çanakkale’de düşürdüğü İngiliz keşif uçağı pilotunun şapkasındaki rozet. (Mustafa Ertuğrul’a hatıra olarak verilmiştir)

* Avusturya 305 No’lu Havan Top Birliği Çanakkale hatıra rozeti

* Alman Demir Haç Madalyası

* İstiklal Madalyası

* Prusya Liyakat Madalyası

* Cedit Girid Madalyası

* Galiçya Savaşı metal rozeti

* Harp Madalyası (Çanakkale, Galiçya, Kafkasya, Irak ve Mısır’da savaşanlara verilmiştir)

Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Akkaya 

 

inciraltitarih.com 

Sonraki Yazı

This is the most recent story.