Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 20 Şubat 2018

Üste git

Üste

Posts Byyonetici, Author at İnciraltı Tarih Cemiyeti | Sayfa 3 / 14

Müzmin Muhalif Popülizmi Ve İsmail Enver

4 Ağustos 2016 |

“Harbiye Nezaretinin üst katındaki odasından Süleymaniye’nin minarelerine dalmış gözleri, üç günlük bir tren yolculuğundan sonra geç vakit vardığında İstanbul’dan Erzurum’dan, aklına bile getirmemiş evine dönmeyi. Bekliyordur oysa Naciye Sultan”

Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan* “Cumhurbaşkanı” Tayyip Erdoğan’ı Rus uçağı meselesinde … Devamını Oku

Jöntürk Devriminin Parolası: Hürriyet

24 Temmuz 2016 |

Hürriyet, Musavvat, Uhuvvet ve Adalet…

Fransız Devriminden esinlenerek oluşturulan bu slogan en büyük şiarıydı Hürriyet Devriminin. Abdülhamit istibdadında mevcut olmayan özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve adaleti de beraberinde getirmişti devrim. 33 yıllık istibdat rejimi bu 4 kavramı da yerle bir etmiş, … Devamını Oku

II. Meşrutiyet’in Gölgesinde Bir Yurttaş Yaratmak

23 Temmuz 2016 |

“Kâbus-i hiyanetle vatan can çekişirken bir gün Rumeli dağları envara boyandı; hürriyetin enfası ile herkes uyandı.”

İttihat ve Terakki’nin, 23 Temmuz 1908’de 21 pare top atışıyla Manastır’da Meşrutiyeti ilanı ile birlikte, Türk aydınının omuzlarına “yeni bir toplum yaratma” görevi de … Devamını Oku

BİR TÜRK JAKOBENİ:AHMET BEYZADE MEHMET BEY

4 Temmuz 2016 |

Toplumsal mücadeleler yüzyıllar boyu pek çok zahmet ve fedakarlıklarla kendisini göstermiş, toplumlarda derin etkiler yaratmıştır. Fedakarlığın olabilmesi için ise feda edenin yani fedailerin bulunması zaruridir. Bizim Türk devrim tarihimizse ismi bilinsin bilinmesin adeta fedailer tarihidir. Bugün de o fedailerden biri … Devamını Oku

İttihat ve Terakki’nin Sadrazamı Mahmut Şevket Paşa

11 Haziran 2016 |

1856 yılında Bağdat’ta doğan Mahmut Şevket Paşa ilk ve orta öğrenimini Bağdat’ta tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti. 1882’de kurmay yüzbaşı olarak Mekteb-i Harbiye’yi bitirdi. 1884’te Kolağası, 1886’da binbaşı, 1889’da ise kaymakam oldu. Askeri başarıları sayesinde kısa zamanda tuğgeneralliğe kadar yükseldi. 2. … Devamını Oku

DÜNÜN DİNİ BUGÜNÜN MİTOLOJİSİ – SÜMERLER

10 Haziran 2016 |

 İnsan binlerce yıl önce soyutlama yetisini kullanıp düşünmeye, sorgulamaya başladığında bilgisayarlar, laboratuvarlar, mikroskoplar, teleskoplar yoktu. Haliyle insan sorguladığı şeyi açıklayamadı. Örneğin volkan patlamaları, depremler, seller, fırtınalar oluyordu. Bunların sebebini anlayamadı, korktu.  İçini rahatlatacak, korkusunu yenmesini sağlayacak bir yardımcı, bir dayanak … Devamını Oku

Soykırım Dayatmasının Tarihselliği ve Bugünü

5 Haziran 2016 |

Alman Meclisi, 2 Haziran Perşembe günü Yeşiller Partisi’nin iktidarla birlikte verdiği yasa önerisi ile Türklerin 1915’te Ermenilere “soykırım” yaptığını yasalaştırdı. Bu Yeşiller Partisi’nin ilk denemesi değildi. 2011 yılında da buna dair bir denemesi olmuştu. Bugün yasa, Angela Merkel ile 3 … Devamını Oku

27 MAYIS NEDEN DEVRİMDİR?

27 Mayıs 2016 |

“nasıl doğmakla başlarsa ölüm ölmekle başlar öyle hayat bil ki dünyayı sarsan sıçramalar birikmiş şuurlarla gelir”(1)

Attila İlhan

Dünya tarihinde hiçbir toplumsal hareket, gökten zembille inmemiştir. Her toplumsal hareketin, kendine özgü koşulları, ittirici nedenleri vardır. Türk Devrim tarihimiz açısından, Kemalist … Devamını Oku

Millet Hürriyeti Zorla Alacaktır

11 Mayıs 2016 |

‘Benim küçücük hizmetlerimin olduğundan çok büyütüldüğünü görüyorum. Şahsiyetimin, yaptığım işin bu kadar büyük alkışlara kıymeti olmadığını anlatmak, ispatlamak için hatıralarımı yazmak zorunda kaldığımı söylemek istiyorum. Ben ne yaptım, bilmem? İttihat ve Terakki Cemiyetinden aldığım bir emri; beni Resne’de bulunduran talih … Devamını Oku

YANIK SEVDALARIN OZANI: KARACAOĞLAN

27 Nisan 2016 |

“yürü bre yalan dünya, sana konan göçer bir gün; insan bir ekine misal, seni eken biçer bir gün”

Âşık Edebiyatı denince akla gelen ilk isim şüphesiz Karacaoğlan’dır. On yedinci yüzyıl dayaşayan ozanımızın doğum yeri gibi ölüm yeri de kesin olarak … Devamını Oku