Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 16 Haziran 2019

Üste git

Üste

Posts Byyonetici, Author at İnciraltı Tarih Cemiyeti | Sayfa 18 / 18

Ne Mümkün Zulm ile Bidad ile İmha-yı Hürriyet

13 Ağustos 2015 |

NE MÜMKÜN ZULM İLE BİDAD İLE İMHA-YI HÜRRİYET

(Zulüm ile, işkence ile, hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün?-Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’nden)

İnsanlar yerkürenin çeşitli bölgelerinde özgürlük mücadelesi vermişlerdir, vermektedirler. Özgürlük için ve yönetimde söz sahibi olmak adına padişahlar, krallar, çarlar, başkanlar … Devamını Oku

1915 Olaylarına Kısa Bir Bakış

13 Ağustos 2015 |

Cihan Harbi’nin yüzüncü yılı dolayısıyla bir kez daha gündeme gelen 1915 Olayları’ndan en sık dile getirilen ve neredeyse herkesin yorum yapmaktan çekinmediği konulardan biri de Ermeni Tehciri’dir. Özellikle tehcirin nedenleri ve nasıl gerçekleştirildiği üzerine farklı yorumlar mevcuttur. 1915 Olayları’nın tehcir … Devamını Oku

İngiltere’nin Hayalini Kurduğu Proje – Büyük Ermenistan

13 Ağustos 2015 |

Milleti Sadıka… Böyle demişti Osmanlı onlar için. Türkler tarihte birçok devlet kurup yönetmiş, birçok milletle iç içe yaşamıştı. Fakat bu milletlerden belki de sadece Ermeniler, Türkler ile hiçbir sorun yaşamamış olanıydı. Ta ki 93 Harbi olarak da bildiğimiz 1877-1878 Osmanlı-Rus … Devamını Oku

100 Yıllık Rövanşın İlk Basamağı

13 Ağustos 2015 |

Avrupa ilerlerken gelişmelere ilgisiz kalan ve geriye giden Osmanlı… Kötü gidişe son vermek için Abdülhamit İstibdadını yerle bir ederek yönetimi eline alan İttihat ve Terakki önderliğinde başlayan modernleşme çalışmaları… Bunun yanında dünyada kapitalizmin evrilmesi ve emperyalizm halini almasıyla başlayan sömürgecilik … Devamını Oku

Hiç Yokmuş 1915 Bir Yokmuş 2015

13 Ağustos 2015 |

Türkiye’de uzun zamandır yaygın olarak yürütülen “Ermeni” kara propagandasıyla son zamanlarda dört koldan tarihimize ve milletimize saldırılmaya devam ediliyor. Bu saldırıyı gerçekleştirirken propaganda aracı olarak gerçeğin en güçlü kalesi olan bilimi ve tarihi de kendi amaçları uğruna bükmekten geri kalmıyorlar. … Devamını Oku

Türkiye’nin İlk Özgürlük Bayramı – 2 / İstibdat Nasıl Yıkıldı?

13 Ağustos 2015 |

Dün yayınlanan yazımızın ilk bölümünde İstibdat Neydi? sorusuna yanıt aradık. Bu bölümde ise “İsdibdat Nasıl Yıkıldı?” sorusuna odaklanıyoruz. Bir tarih araştırması amacıyla değil, bugünkü mücadelemizi tecrübeleriyle beslemesi için. Çünkü istibdatın yıkılması sürecini irdelemekte iktidar yıkma çabamız açısından fayda vardır.

1) … Devamını Oku

Türkiye’nin ilk Özgürlük Bayramı – 1 / İstibdat Nasıl Yıkılır?

13 Ağustos 2015 |

Hakikatler kendiliğinden görünür olsa bilime gerek kalmazdı. Hakikatleri görünür kılmaya devam edelim. Sitemiz üzerinden devrimin özel örgütü Teşkilat-ı Mahsusa üzerine yazılar yayınlamıştık. Ara sıra da tarihi çarpıtmaya kalkışan saray soytarılarına yanıtlar üretmiş idik. Tarihin en müstebit hükümdarının yaldızlanarak anıldığını görünce, … Devamını Oku

Emperyalizm ve Kürt Meselesi Üzerine – 2

13 Ağustos 2015 |

Yazının birinci bölümünde 1800’lerden 1900’lerin ilk yıllarına kadarına kadar olan süreç içerisindeki ayrılıkçı Kürt hareketlerinin arka planında gerçekleşen olayları ele almaya çalışmıştık. Hamidiye Alayları’yla bitirdiğimiz yazıya 1908 Devrimi ve sonrasında yaşanan olaylarla devam ediyoruz.

1. Abdülhamit’in istibdat politikasına muhalif olan … Devamını Oku

Emperyalizm ve Kürt Meselesi Üzerine – 1‏

13 Ağustos 2015 |

Ortadoğu’nun en karışık bölgelerinden biri olan Kürdistan coğrafyasının tanımlanmasına dair birbirinden farklı tezler olmakla beraber ortak kanı bölgenin Kafkaslar’ın güneyinden başlayarak bugünkü Ermenistan, Irak, İran, Suriye ve Türkiye’ye ait topraklarının bir kısmını kapsayan alan olduğudur. Coğrafi olarak tanımlanmasının zorluğu kadar … Devamını Oku