Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 25 Nisan 2019

Üste git

Üste

Posts Byyonetici, Author at İnciraltı Tarih Cemiyeti | Sayfa 17 / 18

İRAN MEŞRUTİYET DEVRİMİ

19 Ağustos 2015 |

Bir hareketi yaratan güçlerin, o hareketin amaçları ve sloganlanıyla doğrudan ilişkileri vardır. Başka ifadeyle her devrimin gerçek sloganları o devrimin gücünün göstergesidir. Bir sınıf veya katmanın harekete katılım oranına göre o sınıf veya katmanın istekleri oluyor. Devrimin Gerçek Sloganları dediğimizde … Devamını Oku

Bütün Savaşları Bitirecek Büyük Savaş!

18 Ağustos 2015 |

“Binbir Gece Masalları”yla büyümüş pek çok Avrupalının rüyalarını süsleyen bir coğrafya… Medeniyetin beşiği, üç büyük dinin filizlendiği topraklar… Yüzyıllardan beri süre gelen hesaplaşmalar… Ortadoğu’ya baktığımız zaman Avrupa’nın “hasta adam”ının nasıl parçalandığını, Irak ve Suriye’nin nasıl icat edildiğini, İsrail’in doğumuyla Filistin’in … Devamını Oku

Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kafkasya’daki Faaliyetleri

18 Ağustos 2015 |

Osmanlı Devleti’nin son dönemine hem askeri hem de siyasi anlamda damgasını vuran İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1.Dünya Savaşı’nın kaybedilmesiyle birlikte devlet yönetiminde etkisini yitirmiştir. Ancak iktidarda olduğu 1913-1918 yılları arasında devlet yönetiminde uyguladığı devrimci politikalarla birlikte askeri alanda da gerçekleştirilen … Devamını Oku

ORTADOĞU PETROLLERİNE UZANAN EMPERYALİST ELLER

18 Ağustos 2015 |

Ortadoğu, çeşitli uygarlıkların boy attığı, farklı kültürlerin kaynaştığı, Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney, gelişmiş veya az gelişmiş ulusların az veya çok buluştuğu, petrol zenginlerinin yer aldığı, çatışmalarının ve uzlaşmazlıkların eksik olmadığı; Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleştiği, Boğazlar … Devamını Oku

TARİHSEL SAFLAŞMADA DÜNDEN BUGÜNE

15 Ağustos 2015 |

Türkiye tarihi son 150 yıllık sürecinde bugüne dek uzanan bir saflaşmaya tanık olmuştur:İlericilik-gericilik. Bu tarihsel saflaşma her alanda karşımıza çıkmış taraflar saflaşmadan çıkan savaşımlardan çeşitli başarılar elde etmişlerdir. Gericilerin iktidarda oldukları dönemler karşıdevrimin en çok canlandığı ve önceki ilerici atılımların gasp edildiği dönemler olmuştur. … Devamını Oku

Önderleri “Kendi Gök Kubbemiz ”de Değil Yeryüzünde Arayalım!

14 Ağustos 2015 |

Ulus devletimizi bölmek isteyenlerin tüm güçleriyle saldırdığı bir dönemeçten geçerken tarih de bu saldırıdan nasibini almış durumdadır. Tarihin eğilip büküldüğü ve çarpıtıldığı bir süreçte Türkiye’nin devrim mücadelesine önderlik etmiş isimlerin karalandığı ve ülkeyi bölmek isteyenlerin bayrak haline getirildiği bir tarih … Devamını Oku