Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 16 Haziran 2019

Üste git

Üste

Posts Byyonetici, Author at İnciraltı Tarih Cemiyeti | Sayfa 16 / 18

OKUL SIRALARINDAN CEPHELERE BİR ÖMÜR: TIBBİYELİ HİKMET

4 Eylül 2015 |

“Ben Milli Mücadele’ye çıktığımda ordunun da halini gördüm, saltanatın da. Bir de bağımsızlık ışığı gözünden parlayan Dr. Hikmet’i…” Mustafa Kemal Atatürk

Tarih, devrimlerin önemli dönemlerinde gençliğe büyük görevler verir; sorumluluklar yükler. Her geçen gün kendi tarihimizin devrim mahzeninde, yıllandıkça değeri … Devamını Oku

Zaferin Kapısını Aralayan Kongre

4 Eylül 2015 |

Tarihte Bugün | 4 Eylül 1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulduğu, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için hayati kararların alındığı Sivas Kongresi başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığını yaptığı ve 41 delegenin katıldığı kongrede alınan kararlar: 1.Milli sınırları içinde vatan … Devamını Oku

KADRO HAREKETİNE BİR BAKIŞ

21 Ağustos 2015 |

Kadro Hareketi, Ocak 1932 yılında yayımlanmaya başlayan ve Türk devriminin ideolojisini sistemleştirmeyi kendine görev edinen bir yayın organı olan Kadro dergisi etrafında şekillenen bir fikir oluşumudur. Dergi üç yıl yayımlanarak 1935 yılında 36. sayısını çıkararak yayım hayatına son vermiştir. Şevket Süreyya Aydemir, Vedat … Devamını Oku

Haçı Yok Etmek İçin Kullandığımız Hilal, Yeni Bir Haç Olmasın!

20 Ağustos 2015 |

Takvimler Ocak 1915’i gösterirken Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki gelişmeleri yakından takip ediyordu. Fas, Cezayir ve Tunus’ta ortaya çıkan ayaklanmalardan yararlanmak istiyordu. Bunun için bağımsızlık hareketlerini desteklemek, buralarda propaganda yapmak ve hareketin yaygınlaşmasını sağlamak için bir heyet oluşturulur. Bu heyet ilk … Devamını Oku

Edebiyatımızın Büyük Şairi Tevfik Fikret

19 Ağustos 2015 |

İdealist ve devrimci fikirleri ile başta Mustafa Kemal Atatürk ve bir çok aydını etkileyen, Edebiyat-ı Cedide akımının lideri, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı Tanin gazetesinin yazarlarından, Türk Edebiyatının büyük şairi Tevfik Fikret’i ölümünün 100.yılında saygıyla anıyoruz.

“Tevfik Fikret’in Tarih-i … Devamını Oku

100 yıl sonra yeniden Çanakkale siperlerine!

19 Ağustos 2015 |

“İnsanlar hür doğar ama her yerde zincire vurulmuştur” demişti Rousseau. O dönem için mutlakiyetçi bir rejime sahip olan Fransa’nın burjuva devrimini savunan aydını. Onun ölümünden bir süre sonra Büyük Fransız Devrimi gerçekleşti, milliyetçilik akımı bütün dünyaya yayıldı. Ancak ne o … Devamını Oku

Derin Tarih’in Sığlığı

19 Ağustos 2015 |

Cihan Harbinde Misak-ı Milli’nin Oluşumu ve Armağan’ın Zoraki Yazısı

Türkiye’nin günümüz sınırlarının tespiti noktasında tarihsel bir ifade haline gelen Misak-ı Milli (Milli Yemin) 1920’de Kurtuluş Savaşı koşullarında  ufukta görünen yeni milli devletimizin bağımsızlığını güvence altına alan bir metindi. Pek tabii … Devamını Oku

Esir Olmaz Bu Tıbbiye

19 Ağustos 2015 |

Tıbbiye, yapısı itibariyle siyasal etkinlikler açısından zengin bir geleneğe sahiptir.  Bugün ise hekim, siyasetten uzaklaştırılarak kendi köklerinden ayrı düşürülmek isteniyor. Tıp bilimiyle ilgilenen hatta genel olarak bilim ile ilgilenen bir bireyin işini sağlıklı olarak yürütebilmesi için siyasetle ilgilenmesi gerektiğini şu … Devamını Oku

Yunanistan’da Altılar Davası

19 Ağustos 2015 |

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Yunanistan’da Siyasi Durum

Yunan Kralı Konstantin ile Venizelos arasında Birinci Dünya Savaşı’nın başlarına kadar uzanan ayrılık, Yunan toplumunu da birbiriyle çatışan iki kampa ayırmıştır. ‘Ulusal Bölünme’ adı verilen bu düşmanlık Yunan toplumunu ve siyasi hayatını yirmi … Devamını Oku

İttiihat Terakki’nin Önderlerinden Dr. Bahattin Şakir ve Ermeni Meselesi Üzerine

19 Ağustos 2015 |

İTTİHATÇI DOKTORLAR- 1

Dr. Bahattin Şakir

İttihat Terakki’nin kuruluşu denilince akla Tıbbiye gelir. Dönemin muhalif merkezi olduğunu;‘’Her yerde göklere çıkarılan ‘padişahım çok yaşa’nidaları Tıbbiye bahçesinde havuzun etrafındaki ağaçların tepelerine kadar yükselmezdi. ‘’ ifadesinden anlayabilmekteyiz. Askeri Tıbbiye Mektebi öğrencilerinin kurduğu İTC … Devamını Oku