Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 21 Şubat 2019

Üste git

Üste

Posts Byyonetici, Author at İnciraltı Tarih Cemiyeti | Sayfa 16 / 18

Edebiyatımızın Büyük Şairi Tevfik Fikret

19 Ağustos 2015 |

İdealist ve devrimci fikirleri ile başta Mustafa Kemal Atatürk ve bir çok aydını etkileyen, Edebiyat-ı Cedide akımının lideri, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı Tanin gazetesinin yazarlarından, Türk Edebiyatının büyük şairi Tevfik Fikret’i ölümünün 100.yılında saygıyla anıyoruz.

“Tevfik Fikret’in Tarih-i … Devamını Oku

100 yıl sonra yeniden Çanakkale siperlerine!

19 Ağustos 2015 |

“İnsanlar hür doğar ama her yerde zincire vurulmuştur” demişti Rousseau. O dönem için mutlakiyetçi bir rejime sahip olan Fransa’nın burjuva devrimini savunan aydını. Onun ölümünden bir süre sonra Büyük Fransız Devrimi gerçekleşti, milliyetçilik akımı bütün dünyaya yayıldı. Ancak ne o … Devamını Oku

Derin Tarih’in Sığlığı

19 Ağustos 2015 |

Cihan Harbinde Misak-ı Milli’nin Oluşumu ve Armağan’ın Zoraki Yazısı

Türkiye’nin günümüz sınırlarının tespiti noktasında tarihsel bir ifade haline gelen Misak-ı Milli (Milli Yemin) 1920’de Kurtuluş Savaşı koşullarında  ufukta görünen yeni milli devletimizin bağımsızlığını güvence altına alan bir metindi. Pek tabii … Devamını Oku

Esir Olmaz Bu Tıbbiye

19 Ağustos 2015 |

Tıbbiye, yapısı itibariyle siyasal etkinlikler açısından zengin bir geleneğe sahiptir.  Bugün ise hekim, siyasetten uzaklaştırılarak kendi köklerinden ayrı düşürülmek isteniyor. Tıp bilimiyle ilgilenen hatta genel olarak bilim ile ilgilenen bir bireyin işini sağlıklı olarak yürütebilmesi için siyasetle ilgilenmesi gerektiğini şu … Devamını Oku

Yunanistan’da Altılar Davası

19 Ağustos 2015 |

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Yunanistan’da Siyasi Durum

Yunan Kralı Konstantin ile Venizelos arasında Birinci Dünya Savaşı’nın başlarına kadar uzanan ayrılık, Yunan toplumunu da birbiriyle çatışan iki kampa ayırmıştır. ‘Ulusal Bölünme’ adı verilen bu düşmanlık Yunan toplumunu ve siyasi hayatını yirmi … Devamını Oku

İttiihat Terakki’nin Önderlerinden Dr. Bahattin Şakir ve Ermeni Meselesi Üzerine

19 Ağustos 2015 |

İTTİHATÇI DOKTORLAR- 1

Dr. Bahattin Şakir

İttihat Terakki’nin kuruluşu denilince akla Tıbbiye gelir. Dönemin muhalif merkezi olduğunu;‘’Her yerde göklere çıkarılan ‘padişahım çok yaşa’nidaları Tıbbiye bahçesinde havuzun etrafındaki ağaçların tepelerine kadar yükselmezdi. ‘’ ifadesinden anlayabilmekteyiz. Askeri Tıbbiye Mektebi öğrencilerinin kurduğu İTC … Devamını Oku

İRAN MEŞRUTİYET DEVRİMİ

19 Ağustos 2015 |

Bir hareketi yaratan güçlerin, o hareketin amaçları ve sloganlanıyla doğrudan ilişkileri vardır. Başka ifadeyle her devrimin gerçek sloganları o devrimin gücünün göstergesidir. Bir sınıf veya katmanın harekete katılım oranına göre o sınıf veya katmanın istekleri oluyor. Devrimin Gerçek Sloganları dediğimizde … Devamını Oku

Bütün Savaşları Bitirecek Büyük Savaş!

18 Ağustos 2015 |

“Binbir Gece Masalları”yla büyümüş pek çok Avrupalının rüyalarını süsleyen bir coğrafya… Medeniyetin beşiği, üç büyük dinin filizlendiği topraklar… Yüzyıllardan beri süre gelen hesaplaşmalar… Ortadoğu’ya baktığımız zaman Avrupa’nın “hasta adam”ının nasıl parçalandığını, Irak ve Suriye’nin nasıl icat edildiğini, İsrail’in doğumuyla Filistin’in … Devamını Oku

Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kafkasya’daki Faaliyetleri

18 Ağustos 2015 |

Osmanlı Devleti’nin son dönemine hem askeri hem de siyasi anlamda damgasını vuran İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1.Dünya Savaşı’nın kaybedilmesiyle birlikte devlet yönetiminde etkisini yitirmiştir. Ancak iktidarda olduğu 1913-1918 yılları arasında devlet yönetiminde uyguladığı devrimci politikalarla birlikte askeri alanda da gerçekleştirilen … Devamını Oku

ORTADOĞU PETROLLERİNE UZANAN EMPERYALİST ELLER

18 Ağustos 2015 |

Ortadoğu, çeşitli uygarlıkların boy attığı, farklı kültürlerin kaynaştığı, Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney, gelişmiş veya az gelişmiş ulusların az veya çok buluştuğu, petrol zenginlerinin yer aldığı, çatışmalarının ve uzlaşmazlıkların eksik olmadığı; Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleştiği, Boğazlar … Devamını Oku