Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 17 Ekim 2017

Üste git

Üste

Yorum Yok

ANLAYANA SİNEK SAZ MUSTAFA ARMAĞANLARA 15 TEMMUZ DA AZ

ANLAYANA SİNEK SAZ MUSTAFA ARMAĞANLARA 15 TEMMUZ DA AZ

Rize’de Atatürk heykeline yapılan saldırıdan güç bulan Amerikan payandacılarının yine meydanlarda dolanmaya başladığını görüyoruz. Bu kuvvet onlarda Mustafa Kemal’in varlığını referanduma götürelim diyecek kadar arşa çıkmış durumda.Sebebi açık; Kaybediyorlar! Yıllardır hesaplaştıkları Atatürk programını bugün uygulamak zorunda kaldılar.Ve bu yenilmişlik  onları daha da pervasız olmaya mahkum kılıyor.Çölde kutup ayısı görme şanslarının  Rize’de Mustafa Kemal’i referanduma götürme olasılığından daha fazla olduğunun onlarda farkında…

Rize halkı tarihi boyunca Mustafa Armağan gibi aymaz kabilelerine karşılığını vermiştir.2 Aralık 1922’de meclise gelen bir önergede “Milletvekili olabilmek için bir ilde 5 yıldan fazla bir süre oturmuş olmalı ve doğum yerinin o günün Türkiye sınırları içinde olması gerekiyordu”. Bu önergenin doğrudan Mustafa Kemal’i hedef aldığı aşikardı. Bu önergeyi destekleyenlerden birisinin de Rize Mebusu Osman Özgen ‘in olması üzerine Rize halkı Mustafa Kemal’e telgraf çeker.

“ Size ve sizinle birlikte çalışan değerli arkadaşlarınıza karşı sancağımız adına söz söyleyen ve aykırı görüş besleyen ve bizce hiçbir değeri ve önemi ol­mayan milletvekillerini lanetleriz. Onun sancağımızı  temsil etmek hakkı da kal­mamıştır. Şu zamanda, yurt hainlerinin bile katılamayacağı muhalifliği ve karıştı­rıcılığı bize öğütleyen milletvekili beyin,  görüşünü benimseyecek bir tek kişinin bile sancağımızda bulunmadığını kıvranarak saygılarımızla bilgilerinize sunarız.”

Ve yine Rize halkını Mustafa Kemal’e düşman olarak itham edenlere Rize halkının Mustafa Kemal’e hemşerilik teklif ettiğini 20 Nisan 1923 günü Mustafa Kemal’in büyük bir gururla kabul ettiğini hatırlatmak yerinde olacaktır.*

Aslında Kemalist Devrim’in geçerliliğinin doruğa çıktığı bugünlerde Mustafa Armağan gibilerinin Atatürk’e saldırması gayet anlaşılır bir durumdur ancak Türkiye’nin 15 Temmuz Amerikancı Darbe Girişiminden sonra FETÖ,PKK ve IŞİD gibi ABD mandacılarına karşı topyekün kenetlendiği bir süreci Atatürk ve Cumhuriyet yıkıcısı bir süreç olarak  göstermesi kabul edilebilir değildir.Seslendiği cephe vatan savaşına “saray savaşı” diyenlerin,15 Temmuz gecesine  “darbe değil tiyatro “diyenlerin cephesidir.Bugün saray savaşı nidalarının hayat karşısında geçerliliği kalmadığı gibi Rize halkı ve Türk milleti açısından Mustafa Armağanların hiçbir değeri ve önemi yoktur.

*Mustafa Kemal’in Rizelilerin hemşerilik  teklifini kabul etmesi 29 Nisan 1923’te Yenigün gazetesinde yayınlanır ve ülkede büyük bir yankı uyandırır.Mustafa Kemal’in Yenigün gazetesinde yayınlanan sözleri;

 

“Muazzez Rize Sancağı vatandaşlarım arasında bana bir hemşehrilik mevki’i ayrılmış olmasını tebliğ eden telgrafnamelerini en samimi bir his ve haz ile okudum. Milletin kitle-i umuîyesinin iştirak ve hareketi ile istihsal olunan filhakika pek büyük muvaffakiyetlerin kıymeti bilhassa muhit-i vatanda onlara müteveccih takdirat ile taayyün ve teali eylemek emr-i tabii bulunduğundan güzel Rize’nin muvaffakiyat-ı milliye dolayısıyla hakkımdaki teveccüh ve muhabbetini o vatanperver halkın tecelliyat-ı hamiyyetine saf ve beliğ bir numune olarak telakki ettim. Ve bu itibar ile tezahürat-ı vaka’yı büyük bir fahr ve takdir ile karşılayarak iblâğına tavassut buyurduğunuz arzu-yı umumîyi memnuniyetle kabul ettim. Muazzez Rizeli hemşehrilerimi derin iştiyak ile selamlarım efendim.”

 
Umut KURNAZ

İNCİRALTI TARİH CEMİYETİ ÜYESİ